Motivoivan keskustelun periaatteita voi toteuttaa kaikissa potilastapaamisissa. Erityisen hyödyllistä se on silloin, kun potilaan hoidossa tarvitaan hänen sitoutumistaan elämäntapamuutoksiin tai omahoitoon.

Motivoivalla keskustelulla tarkoitetaan tapaa kommunikoida siten, että potilas motivoituu itse toteuttamaan tarpeellisia muutoksia elintavoissaan. Motivoivan keskustelun tavoitteena on, että potilas ottaa enemmän vastuuta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Kurssi soveltuu lääkäreille, terveydenhoitajille, sairaanhoitajille ja muille potilastyötä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille.

Tekijät

PsT Susanna Anglé on psykoterapeutti, elämäntapaohjauksen kouluttaja sekä tutkija Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä.

Prof. Pertti Mustajoki on sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri sekä Helsingin yliopiston sisätautiopin dosentti.