Suoraan sisältöön

Verkkokurssit

Oppiportin verkkokurssit ovat monipuolisia itseopiskelumateriaaleja, joista saat suoritusmerkinnän ja todistuksen tentin suoritettuasi. Niitä voidaan hyödyntää myös osana toimipaikalla järjestettävää perehdytystä ja koulutusta.

Verkkokurssi

Aktivoivat ohjausmenetelmät

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Alaraajan kompressiohoito

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Alaselkäpotilaan anamneesi

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Alaselkäpotilaan kliininen tutkiminen

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Antibioottiresistenssi

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi

Päivitetty
Verkkokurssi

Asiakaspalvelu eri kanavissa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Asiakaspalvelu terveydenhuollossa, lopputesti

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Asiakaspalvelutilanteet terveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Askitespunktio ja pleurapunktio

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Avoimen haavan paikallishoito

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Biopankki

Päivitetty
Verkkokurssi

Duodecim lääketietokanta osana päivittäistä työtä

Verkkokurssi

Duodecim Päätöksentuen perusteet

Päivitetty
Verkkokurssi

Duodecim Päätöksentuki käytännön työssä

Päivitetty
Verkkokurssi

EKG ja hitaat rytmihäiriöt

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

EKG ja iskemia

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

EKG ja nopeat rytmihäiriöt

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

EKG:n perusteet ja systemaattinen tulkinta

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Elinluovuttajan tunnistaminen ja läheisten kohtaaminen

Verkkokurssi

Elvytys

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Ensihoidon potilasturvallisuus

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Estä painehaava

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Etävastaanotto

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Gastroskopia

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Geeni- ja genomitutkimus terveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Gerastenian tunnistaminen

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Gynekologinen potilas

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Gynekologisen laparoskopian ABC

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Gynekologisen laparoskopian leikkausmenetelmät ja -vaiheet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Gynekologisen laparoskopian leikkaustyypit ja komplikaatiot

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Haastavat vuorovaikutustilanteet terveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Haavojen ABC

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Hammasperäiset infektiot

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Harvinaissairauksien perusteet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Hengityselimistön anatomia ja hengityksen fysiologia

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Hoitosuunnitelma ja hoidon linjaukset

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Hysteroskopia

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Hyviä kohtaamisia terveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Iäkkään kivunhoito

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Iäkkään monilääkitys

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Ihokasvainten tunnistaminen

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Infektioiden torjunta

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Inhaloitavat lääkevalmisteet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Injektioiden perusteet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Itsemurhaa yrittäneen turvasuunnitelman laatiminen

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

IV-antibioottihoito kotisairaanhoidossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Johdanto rokotuksiin

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Johdatus potilasturvallisuuteen

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Johdon ja esihenkilöiden tietoturvakoulutus

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kaatumisten ehkäisy

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kasvomurtumat ja hammasvammat

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Keskuslaskimokatetrin (CVK) laitto ja käyttö

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Keuhkokuvien tulkinta - Osa 1

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Keuhkokuvien tulkinta - Osa 2

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kivun hoito

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kliinikon terveystaloustiedettä

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kliinisen rasituskokeen suoritus ja tulkinta

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kliinisen tutkimustyön hyvät käytännöt

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

KNK-pientoimenpiteet perusterveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kolonoskopia

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Korona-tietoisku

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kosteus- ja homevauriot

Verkkokurssi

Kotihoidon lääkitysturvallisuus

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

KTG

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kuka tarvitsee rokotuksen?

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kun rokotus arveluttaa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Kuvantamistutkimusten perusteltu käyttö

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lääkehaitta — miten toimin?

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lääkehoidon seuranta

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lääkelaskut haltuun

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lääkkeiden liikakäyttö

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lääkkeiden yhteisvaikutukset

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Laboratoriotutkimusten perusteltu käyttö

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Laitehallinnan perusteet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Laiteturvallisuus

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lasten EKG:n tulkinta

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lasten hätätilanteet ja elvytys

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lasten lihavuus

Verkkokurssi

Lean ja organisaation kehittäminen

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Lean käytännössä

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Liikkumista lääkkeeksi

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Magneettitutkimustoiminnan turvalliset käytännöt

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Masennus, ahdistuneisuus ja itsetuhoisuus kouluterveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Mielenterveysongelmien ennaltaehkäisy kouluterveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Mielenterveysongelmien kohtaaminen kouluterveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Monikulttuurisuus terveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Motivoiva keskustelu

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Murtumat röntgenkuvissa - Yläraajat

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Muutoksen johtaminen arjessa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Neurologisen potilaan päivystysarvio

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Nuori vastaanotolla

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Ohjaajana työyhteisössä

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Ohjauksen ja oppimisen perusteet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Osaamisen arviointi ja palautekeskustelu

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Osaamisperustaisuus terveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Osaatko ehkäistä kohdunkaulan syöpää?

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Päivystystilanteet kotihoidossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Peruselintoimintojen systemaattinen arviointi ABCDE-periaatteella

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Pistoshoidot

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

PKV-lääkkeet ja huumaavat lääkeaineet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Potilaan tunnistamisen hyvät käytännöt

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Potilaiden pääsy kiireettömään erikoissairaanhoitoon

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Potilaiden suun terveyden ylläpitohoito

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Potilasturvallisuuden raportointi ja seuranta

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Potilasvahingot ja valvonta

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Proktologiset toimenpiteet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Puhelimessa tapahtuva hoidon tarpeen arviointi

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Rokottamisen ABC

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Saattohoito

Verkkokurssi

Sädehoito, perustaso

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Sädehoito, vaativa taso

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Sairaalapotilaan delirium

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Säteily isotooppilääketieteessä, perustaso

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Säteily isotooppilääketieteessä, vaativa taso

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Säteilyn käyttö kuvantamisessa – Lähettävä lääkäri

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Säteilyn käyttö kuvantamisessa – Röntgenhenkilökunta

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Säteilysuojelukoulutuksen järjestäminen

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Säteilysuojelun perusteet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Sisäänkasvaneen varpaankynnen hoito

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Sosiaalihuollon tarpeen arviointi

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Spirometria

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Suunnittele vaikuttava ohjaus

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Suuren riskin lääkkeet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Tavallisten tautien genetiikkaa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Tavanomaiset varotoimet infektioiden torjunnassa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Terveydenhuollon asiakaspalvelun ABC

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Terveydenhuollon laskentatoimen perusteet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Terveydenhuollon laskentatoimen sovelluksia

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Terveydenhuollon palvelujärjestelmä

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Terveydenhuollon suomea 1

Verkkokurssi

Terveydenhuollon suomea 2

Verkkokurssi

Terveydenhuollon suomea 3

Verkkokurssi

Terveydenhuollon suomea 4

Verkkokurssi

Terveydenhuollon suomea 5

Verkkokurssi

Terveysportti käytännön työssä

Verkkokurssi

Tietosuoja terveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Tietoturva sosiaali- ja terveydenhuollossa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Tietoturvariskien hallinta terveydenhuollon organisaatioissa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Toimintakyvyn arviointi – tärkeä osa lausuntoa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Tuberkuloosi ja maahanmuuttajat

Verkkokurssi

Tuberkuloosin hoito ja tartunnanjäljitys

Verkkokurssi

Tuberkuloosin perusteet

Verkkokurssi

Tunnetko diabeettisen retinopatian?

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Tunnetko riskilääkkeet?

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Tunnistatko vajaaravitsemuksen?

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Turvallinen kotiuttaminen

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Turvallinen lääkehoito

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Turvallinen lääkehoito hoitotyössä

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Turvallinen potilassiirto

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Tutkimustieto käyttöön

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Työkaluja lihavuuden hoitoon

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Työkyvyttömyysetuudet – hyvän lausunnon periaatteet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Työtapaturma

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Tyypin 2 diabeteksen syyt, ehkäisy ja komplikaatiot

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Vaaratapahtumien raportointi ja korjaavat toimet

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Vajaaravitsemusriski eri potilasryhmissä

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Vakavaa mielenterveyshäiriötä sairastavan somaattisen terveyden tukeminen

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Vakavat vaaratapahtumat ja juurisyyanalyysi

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Vanhusten lääkehoito

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Varfariinihoidon laskuharjoitukset

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Varfariinihoidon toteutus

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Verensiirto 

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Virtsarakkopunktiot

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Vitamiinit — ravintolisä ja lääke

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Vuorovaikutus vakavasti sairaan kanssa

Ei käyttöoikeutta
Verkkokurssi

Yleistilan laskun syiden selvittely ja jatkohoidon suunnittelu

Ei käyttöoikeutta