Kardiologian painopisteinä ovat sepelvaltimotauti, sydäninfarkti, läppäviat sekä rytmihäiriöt. Päivityksessä sisältö on tarkistettu ja päivitetty kauttaaltaan.

Uudistettu Kardiologia on kattava ja käytännönläheinen tietopaketti kardiologian eri osa-alueilta. Teoksessa kuvataan sydänsairauksien syntyä, vaaratekijöitä, diagnostiikkaa, hoitomenetelmiä ja -tuloksia.

Sisältö on ajantasaistettu ja uudistettu kauttaaltaan. Merkittävimmin ovat uudistuneet sepelvaltimotautia, sepelvaltimotautikohtausta, eteisvärinää ja kammiotakykardioita käsittelevät osuudet. Uusi kokonaisuus on sydänsairauksien hoito elämän loppuvaiheessa.

Videomateriaali sekä monipuolinen ja runsas kuva-aineisto helpottavat asioiden ymmärtämistä ja omaksumista.

Kardiologia on hyödyllinen käsikirja perusterveydenhuollossa toimiville lääkäreille, sisätautilääkäreille sekä muiden erikoisalojen lääkäreille. Oppikirjana teos soveltuu perus- ja jatko-opintoihin.

Toimittajat

Juhani Airaksinen professori emeritus, Turun yliopisto vuodesta 2020; Oulun yliopiston sisätautiopin dosentti 1989; LL 1977; LKT 1986; sisätautien erikoislääkäri 1985; kardiologian erikoislääkäri 1986; Suomen Kardiologisen Seuran puheenjohtaja 2004–2005; julkaisuja kliinisestä kardiologiasta

Katriina Aalto-Setälä fysiologian professori, Tampereen yliopisto; kardiologi, TAYS Sydänsairaala; LL 1986; LT 1989; sisätautien erikoislääkäri 1999; kardiologian erikoislääkäri 2002

Juha Hartikainen ylilääkäri, KYS; kardiologian professori, Itä-Suomen yliopisto; LL 1983; LT 1987; sisätautien erikoislääkäri 1993; kardiologian erikoislääkäri 1996

Juhani Junttila ylilääkäri, OYS; kardiologian professori, Oulun yliopisto; LL 2007; LT 2008; kardiologian erikoislääkäri 2016

Mika Laine ylilääkäri, HUS Sydän- ja keuhkokeskus; LL 1996; LT 1996; dosentti 2005; sisätautien erikoislääkäri 2002; kardiologian erikoislääkäri 2003

Jyri Lommi kardiologian klinikan ylilääkäri, HUS Sydän- ja keuhkokeskus; LL 1987; LT 1998; dosentti 2007; sisätautien erikoislääkäri 1994; kardiologian erikoislääkäri 1998; professori h.c.

Pekka Raatikainen rytmikardiologian ylilääkäri, HUS Sydän- ja keuhkokeskus; LL 1990; LT 1993; dosentti 1998; sisätautien erikoislääkäri 2000; kardiologian erikoislääkäri 2001

Antti Saraste kardiologian professori, Turun yliopisto; erikoislääkäri, TYKS; LL 2000; LT 2000; kardiologian erikoislääkäri 2007

Kirjoittajat

 • Katriina Aalto-Setälä LT, prof.
 • Juhani Airaksinen LKT, prof.
 • Kristiina Aittomäki LT, prof.
 • Anna-Kaisa Anttonen LKT, dos.
 • Aapo Aro LT, dos.
 • Janne Backman LT, prof.
 • Markku Eskola LT, dos.
 • Marit Granér LT, dos.
 • Antti Hakalahti LT
 • Maija Halme LT, dos.
 • Veli-Pekka Harjola LT, dos.
 • Juha Hartikainen LKT, prof.
 • Marja Hedman LT, prof.
 • Anna-Mari Hekkala LT
 • Tiina Heliö LKT, dos.
 • Sari-Leena Himanen LT, prof.
 • Ulla Hohenthal LT, dos.
 • Sanna Hoppu LT, dos.
 • Heikki Huikuri LKT, prof.
 • Erkki Ilveskoski LT, dos.
 • Jaakko Inkovaara LL
 • Ilkka Jaakkola LT
 • Samuli Jaakkola LT, dos.
 • Mikko Jalanko LT
 • Juhani Junttila LT, prof.
 • Tatu Juvonen LT, prof.
 • Otso Järvinen LT, dos.
 • Pertti Jääskeläinen LT, dos.
 • Risto Kaaja LKT, prof.
 • Markku Kaarne LL
 • Nea Kalleinen LT, dos.
 • Riina Kandolin LT
 • Ilkka Kantola LKT, prof.
 • Kalevi Karjalainen LL
 • Pasi Karjalainen LT, dos.
 • Jarkko Karvonen LT
 • Tuomas Kerola LT, dos.
 • Kari Kervinen LT, dos.
 • Minna Kiljunen LL
 • Tuomas Kiviniemi LT, apulaisprof.
 • Sari Kivistö LT, dos.
 • Juhani Knuuti LT, prof.
 • Ulla-Maija Koivisto LT
 • Jorma Kokkonen LKT, dos.
 • Petri Korhonen LT, dos.
 • Juha Koskenvuo LKT, prof.
 • Petri Kovanen LKT, prof.
 • Jouni Kurola LT, prof.
 • Johanna Kuusisto LT, prof.
 • Ville Kytö LT, dos.
 • Satu Kärkkäinen LT, dos.
 • Mika Laine LT, dos.
 • Riitta Lassila LKT, prof.
 • Johan Lassus LT, dos.
 • Jari Laukkanen LT, prof.
 • Riikka Lautamäki LT, dos.
 • Mika Lehto LKT, dos.
 • Jukka Lehtonen LT, dos.
 • Tuomo Leino LT, dos.
 • Karl Lemström LT, prof.
 • Kai Lindgren LL
 • Jyri Lommi LT, dos.
 • Riho Luite LL
 • Juha Lund LT
 • Jarkko Magga LT, dos.
 • Kirsi Majamaa-Voltti LT
 • Hannu Manninen LKT, prof.
 • Annukka Marjamaa LKT, dos.
 • Mikko Minkkinen LT
 • Pirjo Mustonen LT, dos.
 • Markku Mäkijärvi LT, dos.
 • Timo Mäkikallio LT, LitM, prof.
 • Heikki Mäkynen LT, dos.
 • Jussi Naukkarinen LKT
 • Matti Niemelä LT, dos.
 • Mikko Niemi LT, prof.
 • Tuomo Nieminen LT, DI, dos.
 • Teemu Niiranen LT, prof.
 • Kjell Nikus LT, prof.
 • Tiina Ojala LT, dos.
 • Sami Pakarinen LT
 • Hannu Parikka LT
 • Seppo Parkkila LT, prof.
 • Markku Pentikäinen LT, dos.
 • Tero Penttilä LT
 • Markus Perola LT, prof.
 • Tom Pettersson LKT, prof.
 • Pekka Porela LT, dos.
 • Pekka Raatikainen LT, dos.
 • Peter Raivio LKT, dos.
 • Helena Rajala LT, dos.
 • Janne Rapola LT
 • Tuomas Rissanen LT, dos.
 • Hannu Romppanen LT
 • Heikki Ruskoaho LKT, prof. emer.
 • Essi Ryödi LT
 • Antti Saraste LT, prof.
 • Juha Sinisalo LKT, prof.
 • Markus Skrifvars LKT, prof.
 • Mikko Syvänne LT, prof.
 • Ilkka Tikkanen LKT, prof.
 • Tuula Tikkanen LKT, dos.
 • Suvi Tuohinen LT, dos.
 • Anu Turpeinen LT, dos.
 • Heikki Ukkonen LT, dos.
 • Jukka Vaahersalo LKT
 • Sari Vanninen LT
 • Marjut Varpula LT, dos.
 • Anu Wartiovaara LT, prof.
 • Maarit Venermo LT, prof.
 • Antti Vento LKT, dos.
 • Tapani Vihinen LT
 • Pirkka Vikatmaa LT, dos.
 • Saila Vikman LT, dos.
 • Raine Virtanen LT
 • Antti Ylitalo LT, dos.
 • Kari Ylitalo LT, dos.