Vuorovaikutus muotoutuu eri tilanteissa aina omanlaisekseen, mutta tiettyjen ilmiöiden tunnistaminen auttaa onnistumaan etenkin hankalissa tilanteissa.

Tällä verkkokurssilla tutustutaan vuorovaikutukseen liittyviin ilmiöihin. Kurssilla pohditaan, miten haastavia tilanteita voidaan ratkaista ja päästä potilaan hoidossa eteenpäin. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen

  • motivoidut kehittämään vuorovaikutustaitojasi oman työn reflektoinnin avulla
  • tunnistat vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä potilaan ja ammattilaisen näkökulmasta
  • tunnet vuorovaikutuksen taustalla vaikuttavat sosiaaliset rakenteet ja ympäristön vaikutuksen.
  • uskallat toimia haastavissa vuorovaikutustilanteissa tietoisella ja harkitulla tavalla

Toimivaan vuorovaikutukseen ei ole kaavaa, jonka kerran oppimalla taitaa. Vuorovaikutus muotoutuu eri tilanteissa aina omanlaisekseen, mutta tiettyjen ilmiöiden tunnistaminen auttaa onnistumaan etenkin hankalissa tilanteissa. Kun tunnistamme nämä potilaaseen, ammattilaiseen ja ympäristöön liittyvät tekijät, niin voimme myös tarvittaessa muokata omaa toimintaamme tilanteen mukaan. Suurin osa terveydenhuollon vuorovaikutustilanteista sujuu onneksi yhteisymmärryksessä ja potilas luottaa, että ammattilainen on hänen puolellaan. Ongelma syntyy, jos potilaan ja ammattilaisen näkemysten eroavaisuuksia ei pystytä käsittelemään, vaan päädytään ikään kuin eri puolille.

Tekijät

Mervi Kautto, Yleislääketieteen el, koulutusylilääkäri, Pihlajalinna. Aiemmin kliininen opettaja ja vuorovaikutustaitojen vastuuopettaja Tampereen yliopistossa.

Aija Logren, YTT, vuorovaikutustutkija, sosiaalipsykologian yliopistonlehtori, Itä-Suomen yliopisto

Maarit Pakarinen, LT, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja lääkärikouluttaja, Kuopion yliopistollinen sairaala ja Itä-Suomen yliopisto.

Hanna Turunen, YTM, verkko-oppimisen asiantuntija, Kustannus Oy Duodecim.