Hoidon suunnittelu ja sen linjaaminen ovat tarpeellinen osa potilastyötä.

Potilaan hoito on helpompaa, kun hänen kanssaan on laadittu kokonaisvaltainen, yksilöllinen hoitosuunnitelma. Omahoidon toteutuminen ja hoidon jatkuvuus ovat hoidon onnistumisen edellytyksiä erityisesti pitkäaikaissairauksissa. Hoidon yksilöllinen ja laadukas järjestäminen sekä potilaan aktiivinen osallistuminen hoitoonsa paranevat hoitosuunnitelman avulla. Ajantasaisen hoitosuunnitelman merkitys korostuu etenkin päivystystilanteissa.

Tämän kurssin käytyäsi tiedät hyvän hoitosuunnitelman perusohjeistuksen tai syvennät osaamista siinä. Lisäksi opit, miten aloitat hoitosuunnitelman tekemisen luontevasti erilaisissa potilastilanteissa ja kuinka osallistat potilasta siihen. Kurssilla käydään läpi myös elämän loppuvaiheen ennakoiva hoitosuunnitelma ja siihen liittyvät potilaan tahdon ilmaukset. Opit, mitä hoitolinjauksilla ja hoidon rajauksilla tarkoitetaan.

Tekijät

LL Satu Brinkmann toimii terveyskeskuslääkärinä Heinolan terveyskeskuksessa.

Sh Sari Hokkanen toimii asiantuntijasairaanhoitajana Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ja avosairaanhoidossa.

LT Risto Kuronen toimii asiantuntijalääkärinä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä ja avosairaanhoidossa.

LL Johanna Tulonen-Tapio toimii päätoimittajana Kustannus Oy Duodecimissa.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.