Kotihoidon asiakkaiden hoidon tarpeen arvioiminen niin akuuteissa kuin kiireettömissäkin hoitotilanteissa on tärkeä osa asiakkaan hoitoa.

Tuomalla riittävä osaaminen asiakkaan kotiin voidaan ehkäistä epätarkoituksenmukaisia päivystyskäyntejä, jotka voivat etenkin muistisairailla ja haurailla ikäihmisillä aiheuttaa sekavuutta, toimintakyvyn laskua ja lisäsairauksia. Tällä harjoituksella saat varmuutta selviytyä kotihoidon ja hoivayksiköiden päivystyksellisistä tilanteista. Pääset harjoittelemaan asiakkaan peruselintoimintojen ABCDE-mallin mukaista arviointia ja NEWS-pistejärjestelmän käyttöä. Opit lisäksi konsultoimaan ISBAR-menetelmän mukaan. Harjoitus sisältää kolme erilaista tilannetta, jotka vaativat konsultointia tai avun hälyttämistä.

Virtuaaliharjoitukset täydentävät verkkokoulutuksia tarjoamalla ympäristön, jossa pääset harjoittelemaan todellisuutta vastaavia tilanteita. Ennen virtuaaliharjoituksen aloittamista suosittelemme tutustumaan aiheeseen verkkokurssilla Päivystystilanteet kotihoidossa.

Tekijät

TtM Tuula Lahti toimii projektipäällikkönä Helsingin kaupungin Sosiaali-ja terveystoimialalla.

LL, Sisätautien ja geriatrian erikoislääkäri Laura Pikkarainen toimii Helsingin sairaalan johtajalääkärinä.

shYAMK, AmO Tiina Stenman toimii akuuttihoitotyön asiantuntijana.

YTM Hanna Turunen toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.