Kaatumisista aiheutuu monenlaista haittaa potilaille ja heidän läheisilleen. Kaatumiset kuormittavat myös hoito- ja palvelujärjestelmää ja aiheuttavat merkittäviä kustannuksia. Kaatumisia ja niiden seurauksia voidaan vähentää järjestelmällisillä ja hyvin organisoiduilla ehkäisytoimilla.

Kurssin tavoitteena on antaa sinulle käytännön taitoja ja tietoa kaatumisten ehkäisystä ja auttaa sinua toimimaan potilasturvallisuuden edistämiseksi sairaalaympäristössä.

Kurssin suoritettuasi

  • tiedät, mitkä tekijät ja sairaudet vaikuttavat kaatumisriskiin
  • osaat tunnistaa henkilöt, joilla on suurentunut kaatumisvaara, ja osaat käyttää sopivaa kaatumisvaaranarviointimittaria
  • osaat ehkäistä kaatumisia omassa työyksikössäsi yhdessä koko työyhteisösi kanssa.

Tekijät

TtM, sh Anniina Heikkilä toimii kehittämispäällikkönä HUS konsernipalveluissa.

TtT, ft Anna-Maija Jäppinen toimii kliinisenä fysioterapian asiantuntijana HUS, sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksikössä.

LT, dosentti, geriatrian erikoislääkäri Esa Jämsen toimii geriatrian professorina Helsingin yliopistossa.

TtM, sh, Kirsi Lindfors toimii hoitotyön kliinisenä asiantuntijana HUS, lasten ja nuorten sairauksien tulosyksikössä.

FaT, proviisori Kirsi Kvarnström toimii vastaavana proviisorina HUS Apteekissa.

Fysioterapeutti YAMK Tiina Karjalainen toimii siirtoergonomiakoordinaattorina HUS:issa.

TtM, shAMK Johanna Aalto toimii ts. kehittämispäällikkönä HUS konsernipalveluissa.

Proviisori Lotta Tyynismaa toimii asiantuntijana HUS-Apteekissa.

TtM Hilkka Kivelä toimii hoitotyön kliinisenä asiantuntijana HUS:ssa.

TtT Satu Pajala kehittämispäällikkönä ja iäkkäiden kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn asiantuntijana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa.

LKT Timo Strandberg toimii geriatrian professorina Helsingin ja Oulun yliopistoissa sekä HUS:ssa.

KM Heini Radi toimii verkko-oppimisen asiantuntijana Kustannus Oy Duodecimissa.